18 Temmuz 2013 Perşembe

ALİ EL-KARİ


Ali el-Kârî

Ali el-Kârî (ö. 1605), İslam bilginimutasavvıf ve hattat.Tam adı 'Ebü'l Hasen Nureddin Ali bin Sultan Muhammed el-Karî el-Herevî' olan alim günümüzde Afganistan'da bulunan Herat şehrinde doğdu. Burada ilk tahsilini yaptıktan sonraMekke'ye yerleşti ve ömrünün sonuna kadar burada yaşadı. Kıraat ilminde uzmanlaşmıştır. Geçimini hattatlıkla sağlardı.el-Kârî, Hanefi mezhebine bağlıydı. Bazı ko­nularda İmam Malik ve Şafiî'ye itirazda bulunması, Hanefîleri tenkit eden Şafiî fıkıh alimlerine ağır bir dille cevap vermesi ve Muhyiddin Arabi'nin vahdet-i vücud felsefesine şiddetle karşı çıka­rak onu kâfir kabul etmesi gibi sebeplerle bazı çevrelerin antipatisini kazanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder